tiistai 30. syyskuuta 2008

Jukka Jonninen (Vihr.)

1. Lapsuuteni Koskelan metsissä ja kallioilla viettäneenä osaan arvostaa kaupunkimetsiä. Puistojen lisäksi on tärkeätä että kaupungista löytyy myös "luonnontilaisia" metsäalueita, joissa samoilla, ulkoiluttaa koiria, ulkoilla, pyöräillä jne. Yksi vaaliteemoistani on tiivis ja korkea rakentaminen. Tämä edesauttaa osaltaan myös kaupunkimetsien säilymistä, kun sama ihmismäärä saadaan mahtumaan pienempään tilaan. On myös tärkeätä, että tiiviisti asuvilla on lähellä kotiaan virkistysalue, vähintään puisto mutta mieluummin metsäalue. Olisin siis valtuutettuna valmis puolustamaan lähimetsiä ja näen tiiviin ja korkean suosimisen myös tähän pyrkimisenä. Vaaliteemoistani löytyy lisätietoa vaalisivuiltani: www.jukkajonninen.fi

2. Kansanäänestys on nähdäkseni aivan liian raskas, jäykkä ja vaillinnainen toimenpide kaupunkimetsien suojelemiseksi. On hyvin vaikeata muotoilla kysymystä järkeväksi, koska se edellyttää mm. useita hyvin vaikeita käsitteenmäärittelyjä ja niihin liittyviä laihoja poliittisia kompromisseja. Kysymyksestä tulisi siis joko liian laiha ja ympäripyöreä tai sitten niin kattava, että se sitoisi päättäjiä liiankin kanssa. Parempi vaihtoehto on valita valtuustoon lähimetsistä huolta kantavia ehdokkaita ja luottaa näiden kykyyn tehdä metsiä koskevia päätöksiä.

3. Helsingin - ja metropolialueen - demokraattinen järjestelmä on rikki. Valta on karannut aivan liian kauas kansasta, mikä passivoittaa ja vieraannuttaa ihmisiä politiikasta, myös omien lähialueidensa asioista. Toisaalta metropolialueen kuntien välinen kilpailu johtaa ratkaisuihin - etenkin kaavoituksessa - jotka eivät ole pitkällä tähtäimellä kenenkään edun mukaisia. Olen ehdottanut mallia (http://thexder82.livejournal.com/9697.html), jossa yhdistyneen metropolialueen hallinto jaetaan kahteen osaan: metropoliparlamenttiin ja kaupunginosavaltuustoihin. Tämä edistäisi merkittävästi kansalaisvaikuttamista ja toisi politiikan ja päätöksenteon lähemmäksi ihmisiä. Olen varma, että tällainen uudistus edistäisi myös lähimetsien suojelua, kun kaupunginosavaltuustoilla olisi tehokas ja toimiva vaikutuskanava oman mielipiteensä argumentointiin ja ihmisiä, jotka ottavat asiasta vastuuta ja kuuntelevat lähialueilla elävien tuntoja.

Ei kommentteja: