keskiviikko 15. lokakuuta 2008

Tuomas Nurmela (Kok.)

1) Mielestäni Helsingissä on mahdollisuuksia pitää huolta kaupunkimetsistä. Keskuspuiston merkitys kaupunkilaisten virkistymiselle on hyvin tärkeä. Lisäksi Lounais-Sipoon alueen marjastus-, sienestys- ja ulkoilualueet on pidettävä luonnontilaisina. Lounais-Sipoon osalta on toki muistettava, että alueliitos helpottaa paineita rakentamiselle muualla Helsingissä, joten rakennushankkeita on myös siellä hallitusti toteutettava.

2) Uskon hyvin vahvasti edustukselliseen demokratiaan ja valittujen päättäjien kykyyn kuunnella kuntalaisten mielipiteitä. Erilaisten neuvoa-antavien kansanäänestysten toteuttaminen ei mielestäni tue näkemystäni edustuksellisen demokratian tärkeästä roolista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Neuvoa-antavilla kansanäänestyksillä on tietysti roolinsa, mutta niiden toteuttamiseen on suhtauduttava maltillisesti. En tällä hetkellä näe kaupunkimetsiin liittyvää kansanäänestystä tarpeellisena, koska uskon valtuutettujen -- nykyisten ja valittavien -- kantavan huolen Helsingin monimuotoisuudesta.

3) Mielestäni lähidemokratiaa voidaan vahvistaa parhaiten koulujen johtokuntien ja ehdottamieni päiväkotien johtokuntien kautta. Näin vanhempia voitaisiin saada myös tiiviimmin mukaan lasten ja nuorten elämään ja yhteisöllisyys vahvistuisi Helsingissä.

Nykyisellään kansalaisten kuuleminen suurien ja pienempienkin hankkeiden toteuttamisen yhteydessä ei ole parhaalla mahdollisella tolalla. Huomasin opetuslautakunnan puheenjohtajana kouluverkkotarkistuksen yhteydessä hyvin konkreettisesti kansalaisten kanssa hyvässä keskustelussa tehtävän yhteistyön merkityksen.

Kysymyksessä mainitun neuvoa-antavan kansanäänestyksen osalta viittaan edellisen kysymyksen vastaukseeni.

Ei kommentteja: