torstai 9. lokakuuta 2008

Matti Niemi (SDP)

1. Kaupunkimetsien säilyttäminen on ollut keskeisenä agendallani, kun olen syksystä 2007 alkaen toiminut Helsingin ympäristölautakunna jäsenenä. Kannatin kaupunkimetsille ja -metsiköille suotuisampia linjauksia hyväksymäämme luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa, eli LUMO-ohjelmaa. Kaupunkimetsät ovat elintärkeitä helsinkiläisen luonnon kannalta.

2. Mielestäni kaupunkimetsien asia, vaikkakin tärkeä, ei ole kuitenkaan mitenkään erikoislaatuinen muiden kaupunkialoitteiden joukossa. Pitäisikö järjestää kansanäänestys myös mielenterveyspalveluista, joukkoliikenteen lippuhinnoista, tonttivuokrista jne? Edustuksellisen demokratian on toimittava tässä, mikäli kaupunkimetsät halutaan suojella.

3. Lähidemokratia on eri asia kuin suora demokratia, kuten kansanäänestykset. Kannantan molempien lisäämistä kuitenkin niin, että valtuuston rooli säilyy tärkeimpänä. Monisyisten asioiden altistaminen kyllä-ei valinnaksi saattaa olla hankalaa. Tarvitsemme lisää kontaktia kaupunkilaisiin, mutta pääkeinona tulee edelleenkin olla lautakuntien ja valtuuston kautta vaikuttaminen.

Ei kommentteja: