torstai 9. lokakuuta 2008

Birgitta Myllymäki (Kok.)

1. Kyllä, linjani vuoden 2004 vaaleista ei ole muuttunut. Virkistyskäyttöön varatut alueet tulee säilyttää henkireikänä hiljaisuuteen ja paikkana jaksamiseen arjen paineissa. Ympäristömme tulee olla kannustava. Olen Yeistentöiden lautakunnan varajäsen sekä Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen hallituksessa. Metsät, puistot ja ranta-alueet ovat meille tärkeitä kohteita, joissa tulee voida liikkua turvallisesti. Polkujen, teiden ja kulkureittien rakentamisessa on huomioitava myös liikuntaesteiset .

2. Pidän kansanäänestystä hyvänä silloin, kun ko on esim valtakunnallisesti suuret asiat tai kuntaliitokset. Lähivaikuttaminen luottamushenkilöiden kautta on tehokas ja kannatettava tapa vaikuttaa asioihin.

3. Kannantan lähidemokratiaa, aloitekykyä ja rohkeutta puuttua asoihin. Kaupungiosayhdistysten rooli voisi olla vieläkin aktiivisempi esim alueidensa tulevaisuuden suunnittelutyössä ja valvonnassa. Luottamushenkilöt ovat suora kontakti lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon. Tätä mahdollisuutta tulee käytää aktiivisesti ja näin monet saamani palautteen mukaan myös tekevät.

Ei kommentteja: