torstai 9. lokakuuta 2008

Satu Kouvalainen (Kok.)

1) Olisin valmis vastustaman ehdottomasti liiallista rakentamista. Kaikkia viheralueita ei tulisi rakentamiseen tms käyttöönottaa. Mutta kyllä metsiä ja luontoa tulee jollakin tasolla myös hoitaa. Missä menee raja, on varmasti tapauskohtaista. Tuskin metsäkään voi hyvin, jos se on täydellinen ryteikkö vuosikausia.

2) Kansanäänestykset ovat vaikeita ja kalliita lähtöasetelmia. Esille voidaan ottaa kannat vain joko tai. Siksi pitäisin parempana, että kaupunginosapäätöksentekoa vahvistettaisiin ja todella kuultaisiin annettuja mielipiteitä ja lausuntoja. Kuten, lainvalmistelussa ministeriössä hallituksen esityksiin. Lopulta asiathan ratkaistaan valtuustossa. Jos henkilöt, jotka on sinne valittu, eivät äänestäjiään kuuntele, on varmisti kehittämisen paikka.

3) Nykytila ja kansalaiskuuleminen on frustroivaa toimintaa. Osittain varmasti vastasin kysymykseen edellisessä vastauksessani. Olen edelleenkin avoimemman keskustelun pohjalla ja siinä, että esityksissä tuodaan neutraalista esille kaikkien osapuolten kannat kuin että lähdetään vastakkainasetteluun. Toki, jos mikään ei tulevaisuudessa muutu tai kehity, on mietittävä muitakin vaihtoehtoja. Tuo esim. 5 % -malli on hyvä rakentava vaihtoehto, ettei lähdetä vain valittamisesta, mutta ei saa indikaatioita siitä, miten asioita voisi muuttaa. Tärkeää ovat myös positiiviset ja rakentavat ehdotukset ja mallit.

Ei kommentteja: