torstai 9. lokakuuta 2008

Katariina Suomu (Kok.)

1) Pääkaupunkiseudulla on tarvetta ja kiinnostusta virkistykselle ja ulkoilulle metsässä. Esimerkiksi Nuuksio on välillä jo ruuhkainen ja sen kestävyys koetuksella. Tarvitsemme kaupunkimetsiä, puistoja, rantoja ja virkistysalueita. Haluan kuitenkin tarkkuutta siihen, miten kaupunkimetsät määritellään. Esimerkiksi asuinalueiden/talojen väliin on saattanut jäädä pieniä huonosti hoidettuja/huonokuntoisia metsäsaarekkeita, joista ei ole iloa virkistyskäytön tai luonnonsuojelun mielessä. Ne voidaan rakentaa ja tiivistää samalla kaupunkirakennetta, mikä on ekologisesta näkökulmasta välttämätöntä. Tällöin laajempia alueita toisaalla voidaan säästää.

2) Kansanäänestys on Suomessa vähän käytetty osallistumisen muoto. Kunnallisvaalien alla toivoisin, että aktiivisuus suuntautuu äänestämiseen. En kannata aloitetta.

3) Kansalaisvaikuttamiselle on hyviä kanavia kuten koulujen johtokunnat, tämän tyyppisestä toiminnasta kannattaa ottaa mallia muillakin sektoreilla ja esim. päivähoidossa. Lähidemokratian toimivuudessa on kysymys myös asenteesta - haluavatko virkamiehet/luottamushenkilöt ja kaupunkilaiset aidosti kuulla toisiaan ja käydä vuoropuhelua? Aito lähidemokratia on yhteistä suunnittelua, visiointia ja toteutusta. Tällä hetkellä tuntuu, että monet kysymykset karahtavat heti vastakkainasetteluun ja vastustukseen,adresseihn yms. Näkisin mielelläni uusia tapoja vaikuttaa. Ei sinänsä liity kunnallispolitiikkaan, mutta Porkkanamafia on hyvä, positiivinen tapa vaikuttaa.

Ei kommentteja: