torstai 9. lokakuuta 2008

Hanna Kopra (SDP)

1. Rakennusmaata tulisi hyödyntää ensin tiiviimmin niillä alueilla missä sitä vapautuu mm. muusta käytöstä. Vaikka se tarkoittaisi maan rankaa puhdistusta(Laajasalon Öljysatama), satamat yleensä jne.). Samaten ratojen varsien tiivis hyödyntäminen on kaupungin luonnonkin kannalta parempi ratkaisu, kuin levittäytyä laajasti hajalleen pitkin poikin.

Itse eräitäkin vuosia Keskuspuiston siimeksessä viettäneenä ja sitä myös talkoissa siivonneena (2 kertaa vuodessa 12 vuotena), siellä suunnistaneena ja hiihtäneenä koululaisena ja nyt Laajasalossa asuvana perheellisenä toivoisi, että alueet sopisivat monenlaiseen käyttöön.

Niillä voisi olla vaikka erikseen merkittyjä valaistuja kulkureittej, jotka palvelisivat läpivuoden heitäkin joita pimeä metsäreitti ei muutoin niin puhuttele tai se tuntuu pelottavalta. Väestön vanhetessa myös levähdyspaikkoja saisi olla enemmän kuten roska-astioitakin.

Muutoinkin tällaisistä viheralueista tulee huolehtia se muistissa, että niissä liikkuu paljon ihmisiä eikä siellä voida pitää mm. metsää täysin luonnontilassa. Lahot puut ja muut vain pitää kaataa ennen kuin gravitaatio sen hoitaa.

2. Kansanäänestykset yleensä olisivat perusteltuja ja niiden toteuttaminen voitaisiin tehdä vaikka netissä. Se lisäisi toivottavasti kuntalaisten aktiivisuutta, kun vaikuttamisentiet olisivat konkreettisempia.

3. Lähidemokratia on tärkeää ja se on kuntalaisten oikeus. Toteuttaminen on tietenkin aasteellista, mutta mikä ei olisi. Nykyinen tapa on kankea eikä ajatuksena innosta. Olisi parempi kun kuntalaiset voisivat paremmin osallistua ja olla tekemässä yhteisiä päätöksiä. Olipa kyse luontoalueista kuin sosiaalipalveluista.

Ei kommentteja: