tiistai 14. lokakuuta 2008

Jouni Parkkonen (SDP)

1. Kaupunkimetsät ovat olennainen osa kaupunkilaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Kannatan, että riittävän kokoisia metsäalueita on kaupunkilaisten kohtuullisessa läheisyydessä. Metsien varsinainen suojelu on minusta kuitenkin liian järeä keino metsäalueiden ylläpitoon. Metsäalueiden käyttö on nähtävä yhtenä osana kaupunkikokonaisuutta, johon liittyvät myös muun muassa asuminen, palvelut ja elinkeinoelämä.

2. En kannata. Minusta asia ei ole merkitykseltään niin suuri, että siitä tulisi järjestää kansanäänestys.

3. Kannatan. Lähidemokratian vahvistaminen on erittäin tärkää. Aktiivisena järjestötoimijana pidän tärkeänä muun muassa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamista.

Kansanäänestysaloitteen 5 % raja koskee kaikkia kuntia, sillä asiasta säädetään lailla. Kansanäänestyksen käyttämiselle pitää olla hyvät perustelut, muun muassa se, että asian takana on merkittävä määrä kuntalaisia. Pidän siten 5 %:n rajaa sopivana.

Ei kommentteja: