torstai 16. lokakuuta 2008

Aleksi Päiväläinen (Kok.)

1) Eräs Helsingin vahvuus eurooppalaisten pääkaupunkien joukossa on mielestäni juuri luontoalueiden runsas määrä. Esimerkiksi keskuspuisto on ehdottoman tärkeä, eikä sitä tule pienentää. Nykyisiä asuinalueita tulee tiivistää, ei rakentaa viheralueiden päälle. Kaatamalla metsiä suurennamme omaa ekologista jalanjälkeämme ja kiihdytämme edelleen ilmastonmuutosta. Näin ei tule tehdä.

2) En kannata. Lähtökohtaisesti neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulee olla poikkeava menettely, jota käytetään harvoin. Esimerkiksi kuntien yhdistäminen on asia, jossa kansanäänestys olisi järjestettävä. Tärkeydestään huolimatta kaupunkimetsien suojeluasia on muun muassa kaavoitusasia, joka kuuluu nimenomaan valtuuston päätettäväksi.

3) Lähidemokratia kaipaa vahvistamista. En kuitenkaan kannata kyseisen 5 prosentin rajan alentamista, sillä tärkeä asia varmasti saa tuon määrän ihmisiä taakseen.

Tänä vuonna käyttöön otettu kaupunkisuunnitteluviraston Laituri-piste on erinomainen esimerkki toimivasta konseptista, jossa ihmisten on helppo arkipäivänsä ohella poiketa tutustumaan ja vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun. Tätä konseptia on kehitettävä ja laajennettava mahdollisuuksien mukaan myös muille kaupungin hallinnon aloille.

Ei kommentteja: