torstai 16. lokakuuta 2008

Juha Hakola (Kok.)

1) On selvää, että luonnolla on olennainen rooli Helsingin kaupunkia kehitettäessä ja rakennettaessa. Metsät ja puistot tekevät kaupungista viihtyisän paikan asua ja elää. Virkistys- ja ulkoilualueita on oltava riittävästi ja niiden pitää olla kaikkien asukkaiden ulottuvilla. Nykyisenä valtuuston jäsenenä tiedän, että kaavoituksia tehtäessä otetaan huomioon viheralueiden tärkeys ja ympäristön viihtyisyys.

2) Mielestäni kaupunkimetsäliikkeen kansanäänestysaloite ei ole suuruusluokaltaan sellainen asia, että kansanäänestys olisi tarpeen järjestää. Neuvoa-antavaa kansanäänestystä tulee käyttää huomattavasti suurempia asioita käsiteltäessä. Kaavoitusasiat kuuluvat valtuuston päätösvaltaan, enkä näe mitään syytä miksi linjasta pitäisi poiketa. Uskon, että valtuusto pääsee tässä asiassa yhteisymmärrykseen.

3) Olen lähidemokratian puolesta. Tosin en usko, että kansanäänestysten lisääminen olisi kaikkein järkevin tapa sen kehittämisessä. On toki huolehdittava siitä, että kunnallinen päätöksenteko pysyy lähellä tavallisia ihmisiä. Nykyinen 5 % raja on mielestäni hyvä, eikä sitä tule alentaa.

Ei kommentteja: