torstai 9. lokakuuta 2008

Olli Koski (SDP)

1. Helsinkiläisille tulee turvata riittävät ulkoilu- ja virkistäytymismahdollisuudet. Myös metsäluontoa tulee säilyttää kaupungin alueella. Toisaalta rakennusmaata tarvitaan valtavasti lisää seuraavien vuosikymmenten aikana muuttoliikkeen johdosta, joten esimerkiksi maailman kallein varuskunta Santahamina tullaan ottamaan kaupunkilaisten ulkoilu- ja asuinkäyttöön keskipitkällä aikavälillä.

2. Lähidemokratiaa ja aktiivista vaikuttamista pitää lisätä. Kaupunkimetsäaloite olisi helpommin hahmotettavissa jos oltaisiin määritelty mistä alueista on tarkasti ottaen kyse. Nyt voi tulla vaikutelma, että kyse on yleisestä rakentamisen vastustamisesta. Maankäyttö ja kaavoittaminen ovat tyypillisiä asioita, joissa tarvitaan syvää harkintaa ja kokonaisuuden hahmottamista sillä niiden vaikutukset ovat perustavanlaatuisia koko Helsingin ja isänmaan tulevaisuuteen.

3. Tietotekniikkaa tulee käyttää nykyistä enemmän lähidemokratian ja kansalaisvaikuttamisen vahvistamisessa. Mahdollisimman suuri määrä aloitteita ei ole itsetarkoitus joten viiden prosentin raja vaikuttaa sopivalta.

Ei kommentteja: