keskiviikko 8. lokakuuta 2008

Kirsi Marie Liimatainen (Vas.)

1) Kyllä, ehdottomasti!

2) Neuvoa-antava kansanäänestys antaa asukkaille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Pidän silti tärkeänä sanaa "neuvoa-antava". Näin luodaan periatteet ja säännöt, jotta yksittäisistä asioista äänestettäessä kentästä ei tule populistien pelikenttää. Kaupunkimetsien suojelu on mielestäni tärkeää ja ajankohtaista - muissa Euroopan kaupungeissa luodaan jälkikäteen "kaupunki-metsiä" kun alkuperäiset kaupungin keuhkot on hakattu pois urbaanin elämän tieltä.

3) Kannatan lähidemokratian vahvistamista. Jos neuvoa-antavan kansanäänestysaloitteen taakse saadaan jo 10 000 allekirjoittanutta, kertoo se aiheen ajankohtaisuudesta ja siitä että kaupungin asukkaat kokevat asian heille tärkeäksi.

Ei kommentteja: