keskiviikko 15. lokakuuta 2008

Erwin Woitsch (Vas.)

1) Toki, niin yritin mm. viime yleiskaavasta päätettäessä, mutta puolueeni valtuustossa ja minä ympäristölautakunnassa jäimme yksin, emme saaneet edes vihreiltä tukea! Stadista tekee viihtyisän asuinpaikan luonto- ja virkistysalueet, niitä ei tule kaavoittaa enää yhtään rakentamiselle, raja on tullut jo vastaan. Olen osallistunut Helsingin luonnonhoitosuunnitelman laadintaan sekä luonnonsuojeluyhdistyksen että kaupunginosayhdistyksen edustajana ja peräänkuuluttanut luonnon moninaisuuden, mm. linnuston huomioimista siinä. Ko. suunnitelmassa säädetään luonnossa tehtävät toimenpiteet. Vuorovaikutteisuus on kuitenkin osoittautunut aika näennäiseksi, niin paikallis- kuin luonnontuntemusta väheksyväksi.

2) Olen hiukan varauksellinen kansanäänestykselle luontoasioissa, koska ympäristövalistustyössä olen havainnut ihmisten luontotietouden välillä aika vähäiseksi. Toisaalta osaa metsiä on hoidettava maisema- ja turvallisuussyistä sekä lajiston monimuotoisuuden vuoksi. Luonnonmukaisuutta on kuitenkin mahdollista lisätä huomattavastikin ilman, että se esim haittaisi ulkoilua tai vähentäisi turvallisuutta. Olennaista on päättää millaisia metsiä tavoitellaan, tavoitteet säätävät hoidon tai hoitamattomuuden.

3) Puolueeni ajaa asukas- ja lähidemokratian kehittämistä ja itse olen kaupunginosatoiminnassa mukana. Jos kansanäänestysraja kovasti alenee, saattaisimme olla myös tilanteessa jossa x kpl asukkaista vaatii Keskuspuiston rakentamista. Tällainen ryhmä saisi runsaasti tukea vaalikampanjalleen rakennuttajatahoilta, millä euroilla luontoväki tiedottaisi? Nykyinen alaraja on kyllä aika korkea, kansanäänestys antaisi taustatukea yksittäisten valtuutettujen esityksille.

Ei kommentteja: