keskiviikko 8. lokakuuta 2008

Maria Björnberg-Enckell (RKP)

1. För oss som bor i centrum av Helsingfors med barn är stadsskornas bevarande en självklar och viktig fråga. Vi måste kunna ta del av naturuppleverlser och ha rekreationsområden i närheten för att inte tvingas åka hundratals kilometer ut på landet. Stadens byggande får inte nagga på centralparken mer än det redan gjort. Samtidigt måste skogarna också vara öppna för varsamma vandrare.

2. Jag är lite skeptiskt till ordnandet av folkomröstningar eftersom vi inte brukar använda oss av den slags metoder, snarare skulle det vara viktigt att ge människorna möjlighet att uttrycka sina åsikter och lämna in förslag till planeringen av dessa områden.

3. Jag vill gärna ha en förstärkning av närdemokratin genom att tjänstemän och politiker bättre än idag lyssnar till och hör på invånarna ifrågan. Vad gäller stadsskogarna kan ärendet föras vidare på olika sätt av dels förtroendevalda, dels invånare i sk. "kuntalaisaloite". Omröstning skulle inte nödvändigtvis ge så mycket detaljinfo och planeringsideer som en fungerande dialog mellan invånare och planerare skulle göra.

Ei kommentteja: